Ponent

Mireia Pinedo

BIM Manager ARCbcn Enginyers Consultors

Màster de BIM MANAGEMENT STEERING. Gestió multiplataforma de Building Information Modelling i Nous models de negoci. School of Professional & Executive Development UPC. 2016
Arquitecta Superior per l’ETSAB. 2008
Desenvolupament carrega professional durant 14 anys lligada al BIM. Com a modeladora BIM als inicis amb diferents softwares i posteriorment com a Responsable BIM en diferents despatxos del sector de la construcció, implementant donis de l’inici la metodologia BIM en projectes tant d’arquitectura com d’instal·lacions.
Actualment BIM Manager a l’enginyeria ARCbcn.

Ponencia