Ponente

Joan Herrera Torre

Director Àrea d’Acció Ambiental, Energia i Serveis Urbans Ajuntament del Prat de Llobregat

Director d’Acció ambiental i energia de l’Ajuntament del Prat. Professor associat a la URV. Advocat. Va se director General del IDAE.

Ponencia