Ponente

Joan Arcarons Alibés

Director I+D Madel Air Technical Diffusion

  • Director I+D Madel Air Technical Diffusion

Ponencia