Ponente

Gustavo Gómez Ventura

Responsable de Gestión Energética Energea, Enginyeria en Eficiència Energètica, S.L.

Gestió energètica en edificis residencials amb sistemes centralitzats. Sistemes Scada per al monitoratge de consums. Disseny d’eines web per a la gestió energètica d’edificis (control de consums energètics, portal d’usuaris, etc). Disseny d’instal·lacions d’energies renovables. Responsable de projectes d’innovació promoguts per la Unió Europea en l’àmbit residencial (Esesh, sim4block)

Ponencia