Contingut tècnic

Taula rodona – Climatització i ACS en edificis residencials

Ponents

Félix Rosa

Presales engineer Samsung

Fèlix Moreno

Responsable prescripció Catalunya i Balears LG electronics

Elisabeth Benavides

Directora de Projectes OTP Global Engineering

Gustavo Gómez Ventura

Responsable de Gestió Energètica Energea, Enginyeria en Eficiència Energètica, S.L.

Descripció

A través de casos d’èxits s’analitzaran avantatges, inconvenients, aplicacions i eficiència energètica de sistemes centralitzats i les necessitats que demana el mercat envers habitatge centralitzat. Tot això sense oblidar-nos de la importància del gestor energètic dins de tot el procés.