Descripció

Aquesta Taula Rodona, moderada per Eloi Coloma Director i Professor de Masters UPC, comptarà amb representants d’empreses com ARCbcn (Enric Ros), INDUS (Josep Noguer) JG INGENIEROS (Pablo Moradela), abordaran el tema sobre la implementació del BIM a l’Enginyeria d’Instal.lacions.

Tres enginyeries ens explicaran diferents perspectives del procés d’implantació del BIM en la seva organització. Tres organitzacions amb tres perspectives diferents i en estadis diferents del procés d’implantació del BIM. S’abordarà la temàtica de com una enginyeria pot implantar el BIM i ajudar a implantar el BIM als seus clients. Una altra perspectiva que s’abordarà és com es pot tractar la resistència al canvi quan es tenen uns processos molt consolidats i es vol implantar el BIM. I finalment com el BIM pot canviar el model de negoci de les organitzacions.

Participen