Ramón Bacardit

Richard Coterón Eguia
Director Tècnic AIRLAN

  • Enginyer industrial (Tècniques energètiques)

Ponència: Smart control en UTAs: Els avantatges d'un sistema de gestió ad hoc