Oriol Güell

Oriol Güell
Cap de la Divisió de Serveis Energètics i Innovació a Infraestructures de la Generalitat

Enginyer industrial en evolució del disseny i execució d’instal.lacions a la gestió d’equipaments, serveis energètics i innovació.

Responsable a Infraestructures.cat de la promoció i projectes i actuacions d’eficiència energètica i d’energies renovables en el parc immobiliari i infraestructures propis i en règim de concessió pública.


Resum de la ponència inaugural de l'Espai Innovem: Edificis i infraestructures públics sostenibles i intel.ligents

L'administració demanda la incorporació de tecnologies i pràctiques progressivament més eficients tant en relació a l’energia com a la prestació de serveis de qualitat.

A Infraestructures.cat, en tant que instrument per a la construcció d’obra pública i responsable de serveis de manteniment i energètics en equipaments amb més d’1 milió de m² de superfície i vinculada a l’explotació de diverses infraestructures, hi concorren la demanda de construir, per ex., edificis nZEB i la necessitat de dotar-se d’eines digitals avançades per a la seva gestió.

L’evolució d’Infraestructures.cat i el seu context institucional obren oportunitats per a la implantació de pràctiques innovadores conjuntament amb el sector de l’enginyeria d’instal.lacions.