Jaume Perna Bertràn

Jaume Perna Bertràn
Soci Fundador OTP Global Engineering

 • 1985 Curs de Maquines Frigorífiques i Bomba de Calor,  Associació d’Enginyers Tècnics Industrial de Catalunya
 • 1986 Curs La mesura de Soroll en el Medi Ambient i la Construcció, Associació d’Enginyers Tècnics Industrial de Catalunya
 • 1986 Curs Redacció de Projectes per a organismes oficials, Associació d’Enginyers Tècnics Industrial de Catalunya
 • 1986 Curs en Aire Condicionat, Associació d’Enginyers Tècnics Industrial de Catalunya
 • 1989 Curs en Aïllament acústic de locals, Institut Català de Tecnologia. (ICT)
 • 1989 Curs en Prevenció d’incendis industrials i urbans, Institut Català de Tecnologia
 • 1991 Curs en Prevenció d’incendis, Col.legi Oficial de Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya. (CETIB)
 • 1991 Curs en Aparells de Pressió, Entitat col.laboradora de la Administració S.A. (ECA)
 • 1991 Curs en Instal·lacions de baixa tensió, Entitat col·laboradora de la Administració S.A. (ECA)
 • 1993 Curs en Instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària, Associació catalana de tècnics en energia climatització i refrigeració (ACTECIR)
 • 1994 Curs en instal·lacions de Gas, Col.legi Oficial de Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya. (CETIB)
 • 1994 Curs en Tarifació de l’energia elèctrica i reducció de costos,  Institut Català de Tecnologia. (ICT)
 • 1997 Curs en la Llei de la intervenció integral de l’administració ambiental, Institut Català de Tecnologia. (ICT)
 • 1999 Curs de la Seguretat en la llei d’intervenció integral de l’administració ambiental, Institut d’estudis de la seguretat
 • 2001 Nou reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis RITE, Institut Català de Tecnologia. (ICT)
 • 2003 Curs en Nou reglament electrotècnic de baixa tensió, Col.legi Oficial de Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya. (CETIB)
 • 1971 - 1972 Oficial en Cadena de muntatge a Inter Electrónica S.A.
 • 1972 - 1978 Oficial en Laboratori d’investigació a Motoplat S.A.
 • 1979 - 1984 Professor de Formació Professional a l’Escola Professional Salesiana de Sant Vicens dels Horts.
 • 1979 - 1998 Desenvolupament de Projectes i Serveis d’Enginyeria en exercici lliure amb despatx propi.
 • 1998 - Actualitat Fundació d’OTP Serveis d’Enginyeria S.L.

Taula Rodona: Refrigerants