Héctor Pérez

Héctor Pérez
Director de projectes i prescripció a Italsan

  • Enginyer Industrial.
  • Máster en PRL.
  • Postgrau en Climatització.

Ponència: Evolució dels sistemes termoplàstics. Instal.lacions de PCI i acumulació d’ACS