Albert Alonso Mendoza

Albert Alonso Mendoza
Responsable Prescripció UN Climatització i Energia a Frigicoll, S.A

  • Responsable Prescripció UN Climatització i Energia (Frigicoll) 2008-2019
  • Delegat Comercial Barcelona UN Climatització i Energia  (Frigicoll) 2000-2008
  • Product Manager Liquid ICE Sl 1996-2000

Taula Rodona: Refrigerants.