Ponents: Albert Urbieta, HG Solutions - Galletti Group

Descripció

La gestió integrada de les unitats de Climatització per a Projectes de confort, industrial i de Data Centers, maximitza l'eficiència de les unitats de forma independent amb solucions de gestió integrant la producció, amb el sistema de distribució. L'optimització de la gestió de la instal.lació a càrregues parcials optimitza l'explotació; l'ús de sistemes de gestió -integrables en el BMS- permet dissenyar considerant la modulació del cabal d'aigua en un únic circuit de producció.