Ponent: Marcos de la Rosa, Director Tècnic de VIESSMANN S.L

Descripció

La descarbonització del nostre model energètic i per tant la prohibició de combustibles fòssils en les instal.lacions de calefacció i producció d'ACS a Espanya i Europa és més present que futur. Les instal.lacions híbrides ofereixen ia la possibilitat un funcionament tant ecològic com econòmic.

El sector de la calefacció canviarà radicalment en els pròxims anys. Els generadors de calor estan passant dels combustibles fòssils a les fonts d'energia renovables i l'electricitat. Tots els canvis seran implementats en els nous edificis. Però això no és suficient per reduir eficaçment les emissions. Si renovem totes les instal.lacions existents amb la tecnologia ja disponible en l'actualitat, podrem fins i tot assolir els objectius de 2050. Però mentre que no es controli i modernitzi el parc existent la transformació anirà massa lenta.