Ponent: Albert Sanz Iglesias
Product Manager City Multi (sistemas VRF) a Mitsubishi Electric

Descripció

Des de l'aparició del reglament Núm. 842/2006 del parlament europeu han estat molts els avanços que s'han vist en la indústria de la climatització i la refrigeració, mostra d'això van ser els sistemes híbrids de cabal variable de refrigerant que es van presentar al mercat en 2013.

Les actuals directives europees busquen reduir al màxim les emissions de CO2 que es produeixen en l'atmosfera establint una sèrie de normes, condicions i límits als equips que per al seu ús requereixen de gasos fluorats d'efecte d'hivernacle (GFEI).

L'actual reglament de seguretat per a les instal·lacions frigorífiques no contempla el concepte de “lleugerament inflamable” pel que actualment aquests gasos tenen la consideració de gasos tipus A2 i han de complir amb el que es disposa en el reglament, fent pràcticament inviable la instal.lació d'aquests equips fora de l'àmbit industrial.

La inclusió al desembre’18 per RD d'una nova classificació de gasos refrigerants on ara si s'inclou la classificació A2L (no tòxic i lleugerament inflamable), i com els sistemes híbrids de cabal variable de refrigerant poden oferir tant solucions tècniques que permetin la seva instal·lació pràcticament sense limitacions i com al seu torn també és capaç de reduir les emissions de CO2 derivades de l'ús de refrigerants d'efecte d'hivernacle.