Ponent: Francisco Javier Sanabria Rodríguez

Descripció

L'evolució de diferents tecnologies està permetent l'ús cada vegada més generalitzat de sistemes de recuperació de calor de l'aire d'extracció basats en cicles frigorífics termodinàmics enfront de l'ús de sistemes de recuperació de calor tradicionals. L'auge d'aquests sistemes es presenta principalment en equips de climatització del tipus aire-aire utilitzats en instal.lacions amb un nivell d'ocupació mitjà/alt. En la ponència s'analitzaran alguns casos d'estudi comparant les prestacions de diversos sistemes de recuperació termodinàmics, en diferents climatologies, ocupació i horaris de funcionament.