Ponent: Roberto Rodríguez Prades
Business Developer Manager TROX España

Descripció

Explicació dels diferents tipus d’elements per la difusió d’aire, realitzant demostracions en temps reals amb la utilització de software de dinàmica de fluids. Durant la presentació es faran diverses demostracions de com es veuen afectats els resultats de la simulació al variar algun dels paràmetres de difusió (cabal d’aire impulsat, temperatura d’impulsió...etc), comprovant d’aquesta manera els paràmetres de disseny mes adequats a cada tipus d’element de difusió per tal d’aconseguir un alt confort tèrmic i acústic.