Ponent: Joan Arcarons Alibés
Director R+D a MADEL air Technical diffusion

Descripció

La ponència va enfocada a explicar els criteris de selecció de comportes d’aire amb l’objectiu d’optimitzar el consum i al mateix temps donar les màximes garanties de confort a la zona ocupada.

Els conceptes a tractar seran:

  • Funcionament dels diferents tipus de comportes d’aire.
  • Instal.lacions Master/slave.
  • Instal.lacions en paral.lel.
  • Control de pressió en ramals principals i secundaris.
  • Diferents tipus d’instal.lacions on l’aplicació d’un sistema VAV ens pot aportar grans avantatges en termes de consum i confort.