Ponent: Xavier Figuerola Sacasas
Director de Projectes a Indus Ingeniería y Arquitectura S.L.

Descripció

En un món cada vegada més interconnectat, on la divisió i la superespecialització del treball permeten una millora de la productivitat, es corre el risc de perdre la visió del conjunt del projecte.

En aquesta sessió es revisaran les funcions del Director del Projecte, s’identificaran els diversos actors involucrats en el projecte, així com les necessitats d’intercomunicació entre uns i altres.

Sabent quina és la responsabilitat de cadascú, es distribuiran les tasques per les que ha de passar la “idea” abans de poder-se convertir en alguna cosa tangible (i mantenible!).

La ponència s’adreça a tècnics i instal.ladors que en algun moment s’hagin pogut sentir “perduts” en l’huracà del projecte i vulguin aclarir les responsabilitats que té cadascun dels participants, amb l’objectiu final de millorar els resultats de la seva feina.