Ponent: Esther Izquierdo Martínez
Responsable Departament Consultoria Energètica a ARCbcn Enginyers & Consultors (Armengol & Ros Consultors i Associats SLP)

Descripció

És sabut que geotèrmia és una font renovable que millora l’eficiència dels equips de producció tèrmica basats en bombes de calor aigua-aigua, tot i que fins no fa massa requerien d’un espai i un cost importants per a la construcció dels camps de captadors. ARCbcn, fruit d’un projecte d’innovació de 5 anys dins del marc EU-H2020, ha estudiat, dissenyat i posat en pràctica, juntament amb d’altres partners, un sistema que aprofita les fonamentacions dels edificis com a element d’intercanvi amb el sòl. Aquest sistema  permet superar diverses barreres d’entrada de la geotèrmia, com són el cost, els requeriments d’espai i el temps d’execució.