Ponent: Héctor Pérez
Director de projectes i prescripció a Italsan

Descripció

Ja fa més de 30 anys que la industria petroquímica no deixa d’evolucionar oferint millores tècniques per ampliar les aplicacions i millorar la eficiència tant en el consum energètic de la instal·lació, com en la fase d’execució. Amb les evolucions químiques, avui dia tenim sistemes termoplàstics de PPR per instal.lacions de PCI (BIEs i ruixadors automàtics) i per aguantar clor amb temperatura a la zona d’acumulació d’ACS, que és a on hi ha problemes per la barreja d’aigua amb més d’un ppm de hipoclorit sòdic i més de 40ºC.