Ponent: Enrique Galán Pascual
Vertical Manager NRES y DEN

Descripció

La ponència detalla l'evolució d'aquest tipus d'instal·lacions a Espanya i les regulacions pel que fa a normativa a què estan sotmeses. Després detalla els diferents tipus de font d'energia i les seves diferents tipologies. Els punts més importants de la ponència són sobre la importància de l'equilibrat hidràulic en les subestacions de connexió als edificis i com això afecta notablement al control de la pressió i temperatura tant de la xarxa, com de les pròpies subestacions d'intercanvi.