Ponent: Albert García García
Consultor Facility Management a JG Ingenieros S.A

Descripció

En els últims temps la tendència de les noves edificacions cap a la incorporació de tecnologies SMART ha sigut clara.

Aquesta tendència a dia d’avui ja ha provocat una transformació en el sector de l’edificació, iniciant canvis en el disseny i la construcció.

No obstant, la explotació i gestió d’aquestes tipologies d’edificis encara es completament desconeguda dins del mon del Facility Management, un sector habitualment poc pioner en la incorporació de noves tecnologies.

En aquesta ponència s’intentarà posar llum sobre les oportunitats que s’obren pels Facility Managers en aquesta nova tipologia d’edificis, així com els reptes que hauran de superar.