Ponent: David Marín
Product Marketing Manager Devices & Cable Management a HAGER

Descripció

La gestió dels edificis cap a una major eficiència energètica és una de les conseqüències, entre d’altres, de l’aplicació de la Directiva Europea (UE) 2018/844 que a l’hora modifica les Directives 2010/31/UE relativa a l’eficiència energètica en edificis i la 2012/27/UE relativa a la eficiència energètica. Amb aquesta publicació la UE vol establir un sistema energètic sostenible, competitiu, segur i descarbonitzat amb objectius per 2030 per reduir emissions, augmentar les energies renovables i aconseguir estalvi energètic.

A banda de les exigències a nivell estructural dels edificis, abans del 2025 els edificis terciaris hauran de comptar amb un sistema de monitorització del consum energètic. Ens trobem doncs, davant d’un repte i cal comptar  amb solucions que permetin al projectista, a l’instal·lador i a l’explotador de l’edifici, comprendre i optimitzar el consum energètic, i tot això, de manera eficaç i senzilla.

En aquest sentit, Hager presenta la seva solució Agardio.manager adreçada particularment a l’edifici terciari. Cal controlar els aspectes que poden impactar directament en el Budget; visualitzar el consum i l’estat de la xarxa, saber com es consumeix l’energia i cap a on  se’n van els diners…

El sistema permet controlar la qualitat de la xarxa i proporcionar dades analitzables, alertes en temps real, informació de consums i, fins i tot, anomalies, consultables a través d’internet amb una interface de connexió personal i segura. Una solució amb la que podem aconseguir estalvis de fins al 30% sobre la factura teòrica.

Hager ja compta amb edificis on s’ha instal·lat aquesta solució: en veurem un  exemple, i n’analitzarem les principals funcionalitats.