Ponent: Juan Gallostra Isern
President de JG Ingenieros S.A

Descripció

Podem definir un smart Building com aquell que optimitza les seves prestacions a partir de una triple estratègia:

  • Recollida intensiva de dades mitjançant sensors (convencionals i/o IoT)
  • Interacció amb els usuaris (per exemple, via Apps)
  • Anàlisi de dades recollides per produir informació útil per la millora continua del funcionament de l’edifici.

L’edifici smart es configura des de tres diferents vessants: aplicacions per les infraestructures de l’edifici, per les operacions (activitats) que es desenvolupen a l’edifici, per la experiència dels usuaris.

Partint de aquest esquema conceptual desenvoluparem les solucions i diferents exemples, i reflexionarem sobre el paper dels enginyers consultors en aquesta nova oportunitat.