Ponent: David Vilardaga Prat
Tècnic Canal Prescripció a SERVO CLIMA S.A

Descripció

Es farà una breu presentació de la normativa d’aplicació a dia d’avui en unitats de tractament d’aire (20/20/20) en el marc de disseny ecològic, i els propers objectius vinculants a nivell EU 2030 (30% Energy Efficiency Directive 2030).

L’enfocament partirà dels requisits que afecten a l’eficiència energètica i que és tradueixen a la pràctica en ajustos dimensionals de les UTA, alhora de complir la normativa vigent ErP 2018.

Presentació d’exemples a través de soft selecció de com afecta compliment de normativa a limitacions dimensionals de les UTAs (Recuperadors de Calor i Bateries).

Referència a l’evolució esperada d’aquests elements per tal de millorar el dimensionat.