Ponent: Ramón Bacardit Vallribera
Director Tècnic a RBVAIR 72F S.L

Descripció

Coneixent els impactes negatius que tenen en la salut de les persones, equips i consums energètics els desequilibris en les condicions interiors d'un edifici, analitzarem des d'un punt de vista dels equips les solucions eficaces i eficients que poden dotar-se a les instal.lacions per millorar el confort interior de l'edifici mantenint-lo estable al llarg del dia.

Parlarem de:

  • Impactes sobre les persones i l'entorn de les baixes/altes humitats.
  • Anàlisi d'evolució de les humitats absolutes en un edifici a dues orientacions.
  • Control de la humitat a través dels sistemes d'aire primari.
  • Solucions i estratègies aplicables a edificis nous i/o existents.