Ponent: Héctor Fernández Ramiro
Responsable de projectes a OTP Global Engineering

Descripció

- Legislació d’aplicació i tràmits per legalització.

- Tipus de recàrrega. (Carrega convencional, càrrega semi-ràpida, carrega ràpida).

- Disseny de les instal.lacions, esquemes de connexió i previsions en noves edificacions.

- Tipus de connectors, controladors de càrrega i equips de mesura.