Eurofred 300hotizontal

 

Legrand Group ofereix, mitjançant una completa oferta d'interruptors automàtics, sistemes d'alimentació ininterrompuda, caixes modulars, entre d'altres ..., òptimes solucions per a les instal·lacions elèctriques i xarxes d'informació, tant en el mercat residencial i terciari, com l'industrial, resultat de la ferma voluntat de seguir innovant en productes i sistemes que millorin i enriqueixin la tasca dels professionals i la qualitat de vida dels usuaris.

El catàleg general Legrand està format, des de fa ja anys, per "Sistemes i Solucions", famílies de productes interrelacionats entre si amb una cohesió tècnica per aconseguir un propòsit: una instal·lació elèctrica que garanteixi el bon funcionament dels elements connectats.

Disposem de productes destinats tant a instal·lacions elèctriques residencials com industrials, per tal de proveir de qualsevol component del camp elèctric.

  http://www.legrand.es/

  91 656 1812