Eurofred 300hotizontal

 

Líders en fabricació, distribució i assessorament tècnic de sistemes de canonades i accessoris termoplàstics per a xarxes de distribució i evacuació de fluids. Experts en instal·lacions de fontaneria, ACS, climatització, evacuació de fluids, drenatge sifònic d'aigües pluvials i instal·lacions contra incendis.

  https://italsan.com/

936 303 040