El 1r Congrés d’Enginyeria d’Instal.lacions (1CEI) emprèn el seu camí a Barcelona amb l’objectiu de generar un nou espai d’intercanvi de coneixement i experiència que es converteixi en referent per als consultors d’instal·lacions i altres agents relacionats amb el món de l’edificació.

ACI impulsa aquesta primera edició del Congrés acompanyada per més de quaranta empreses que han volgut participar de forma activa en aquest esdeveniment, col·laborant en l’organització, aportant contingut tècnic o participant en la zona d’exhibició.

També s’hi ha convidat a altres actors i representants d’entitats que juguen un paper important en el procés constructiu, garantint així que tots els estadis estiguin representats.

El Congrés d’Enginyeria d’Instal·lacions és principalment una plataforma d’intercanvi de coneixement, tractant temes relacionats amb l’edificació sostenible i els edificis d’energia quasi nul·la, totes les implicacions que comporta el disseny d’instal·lacions més eficients i l’anàlisi en profunditat de les tendències en els models de construcció actuals.

ACI segueix apostant per cuidar i potenciar els continguts tècnics sobre altres aspectes, factor constant en la seva trajectòria, conscients que el camí per aconseguir posar en valor el paper del consultor d’instal·lacions passa indefectiblement per associar aquesta figura al rigor i la qualitat professional.

Us convidem a acompanyar-nos i participar en un entorn obert i col·laboratiu on trobareu innovació, networking, assessorament, formació tècnica, debats i una àmplia oferta expositiva, amb continguts enfocats als professionals del sector de l’edificació i l’enginyeria d’instal·lacions.